ស្នាក់ការដីឡូតិ៍

ស្នាក់ការដីឡូតិ៍

ដីឡូតិ៍ តំបន់ ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប

ចុចមើល
ផ្លូវចូលដីឡូតិ៍

ផ្លូវចូលដីឡូតិ៍

សូមស្វាគមន៍ ការចូលមកកាន់ គេហទំព័រ សម្រាប់លក់អចលនទ្រព្យ

គេហទំព័ររបស់យើងមានដល់លក់ រាល់ចរនទ្រព្យផ្សេង ដូចជា ផ្ទះ វីឡា សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ ហាង ផ្ទះជួល ដីធ្លីជាដើម។


បង្ហាញ 2 នៃ 2 អចលនៈទ្រព្យ

បង្ហាញជា:

Land for Sale 5x20m only 2500 dollars សម្រាប់លក់
$ 2,500.00
100 ម2 2 បន្ទប់ដេក 3 បន្ទប់ទឹក 232 ម2

English Description

អាស័យដ្ឋាន: ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

Land for Sale 5x20m only 2500 dollars 2 សម្រាប់ជួល
$ 25,000.00
100 ម2 2 បន្ទប់ដេក 3 បន្ទប់ទឹក 232 ម2

English Description

អាស័យដ្ឋាន: ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

អចលនៈទ្រព្យ បែបន្ទាន់

ទាំងនេះជាប្រភេទអចលនៈទ្រព្យដែល ត្រូវលក់ ឬជួលបន្ទាន់ វាអាចនឹងមានលក្ខណៈពិសេសណាមួយ

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនយើង?

Feature Icon
ទីតាំងល្អ

Feature Icon
អាចបង់ផ្ដាច់ និងបង់រំលោះ

Feature Icon
មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់

Feature Icon
មានការអនុញ្ញាតិពីរដ្ឋាភិបាល