ចុះឈ្មោះលក់អចនទ្រព្យរបស់អ្នក

ចុះឈ្មោះលក់អចនទ្រព្យរបស់អ្នក

លោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះដើម្បីលក់អចនទ្រព្យរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃ

ចុះឈ្មោះជាសមាជិក

សូមស្វាគមន៍ ការចូលមកកាន់ គេហទំព័រ សម្រាប់លក់អចលនទ្រព្យ

គេហទំព័ររបស់យើងមានដល់លក់ រាល់ចរនទ្រព្យផ្សេង ដូចជា ផ្ទះ វីឡា សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ ហាង ផ្ទះជួល ដីធ្លីជាដើម។


បង្ហាញ 0 នៃ 0 អចលនៈទ្រព្យ

បង្ហាញជា:

អចលនៈទ្រព្យ បែបន្ទាន់

ទាំងនេះជាប្រភេទអចលនៈទ្រព្យដែល ត្រូវលក់ ឬជួលបន្ទាន់ វាអាចនឹងមានលក្ខណៈពិសេសណាមួយ

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនយើង?

Feature Icon
ទីតាំងល្អ

Feature Icon
អាចបង់ផ្ដាច់ និងបង់រំលោះ

Feature Icon
មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់

Feature Icon
មានការអនុញ្ញាតិពីរដ្ឋាភិបាល