ស្នាក់ការដីឡូតិ៍

ស្នាក់ការដីឡូតិ៍

ដីឡូតិ៍ តំបន់ ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប

ផ្លូវចូលដីឡូតិ៍

ផ្លូវចូលដីឡូតិ៍

សូមស្វាគមន៍ ការចូលមកកាន់ គេហទំព័រ សម្រាប់លក់អចលនទ្រព្យ

គេហទំព័ររបស់យើងមានដល់លក់ រាល់ចរនទ្រព្យផ្សេង ដូចជា ផ្ទះ វីឡា សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ ហាង ផ្ទះជួល ដីធ្លីជាដើម។


បង្ហាញ 5 នៃ 5 អចលនៈទ្រព្យ

បង្ហាញជា:

Land for Sale 5x20m only 3000 dollars សម្រាប់លក់
$ 3,000.00
100 ម2

ដីឡូតិ៍ 5x20ម៉ែត ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប បង់់ដាច់តម្លៃ ៣០០០ដុល្លា បង់រំលោះតម្លៃ ៣៥០០ដុល្លាក្នុងរយះពេល២ឆ្នាំ។ ដីស្ថិតក្នុងទីក្រុងរណប មានប្លង់ទន់ អាចធ្វើប្លង់រឹងខ្លួនឯងបាន...

អាស័យដ្ឋាន: ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

Land for Sale 5x20m only 4000 dollars សម្រាប់លក់
$ 4,000.00
100 ម2

ដីឡូតិ៍ 5x20ម៉ែត ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប បង់់ដាច់តម្លៃ ៤០០០ដុល្លា បង់រំលោះតម្លៃ ៤៥០០ដុល្លាក្នុងរយះពេល២ឆ្នាំ។ ដីស្ថិតក្នុងទីក្រុងរណប មានប្លង់ទន់ អាចធ្វើប្លង់រឹងខ្លួនឯងបាន...

អាស័យដ្ឋាន: ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

Land for Sale 5x20m only 5000 dollars សម្រាប់លក់
$ 5,000.00
100 ម2

ដីឡូតិ៍ 5x20ម៉ែត ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប បង់់ដាច់តម្លៃ ៥០០០ដុល្លា បង់រំលោះតម្លៃ ៥៥០០ដុល្លាក្នុងរយះពេល២ឆ្នាំ។ ដីស្ថិតក្នុងទីក្រុងរណប មានប្លង់ទន់ អាចធ្វើប្លង់រឹងខ្លួនឯងបាន...

អាស័យដ្ឋាន: ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

Room for Rent in Boskralanh Village 4x6 m, 45 USD សម្រាប់ជួល
$ 45.00
24 ម2 1 បន្ទប់ដេក 1 បន្ទប់ទឹក 16 ម2

 បន្ទប់ជួល ទំហំ ទទឹង ៤ម៉ែត បណ្ដោយ ៦ម៉ែត  មានបន្ទប់ទឹកក្នុង...

អាស័យដ្ឋាន: ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

Land for sale with 16m x 20m for sale at $ 27,000 សម្រាប់លក់
$ 27,000.00
320 ម2

ទំហំ ៖ 16ម៉ែត x 20ម៉ែត តម្លៃ៖ $27,000 ដីមានរបងឥដ្ឋ ខ្ពស់មិនលិចទឹក ទីតាំង៖ ស្ថិតក្នុង ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប...

អាស័យដ្ឋាន: ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

អចលនៈទ្រព្យ បែបន្ទាន់

ទាំងនេះជាប្រភេទអចលនៈទ្រព្យដែល ត្រូវលក់ ឬជួលបន្ទាន់ វាអាចនឹងមានលក្ខណៈពិសេសណាមួយ

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនយើង?

Feature Icon
ទីតាំងល្អ

Feature Icon
អាចបង់ផ្ដាច់ និងបង់រំលោះ

Feature Icon
មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់

Feature Icon
មានការអនុញ្ញាតិពីរដ្ឋាភិបាល